شعار سال    

سامانه ها
اتوماسیون اداری
خدمات الکترونیک
ثبت نام دانش آموزی - سناد
پورتال مدارس - همگام
سایت رشد
حسابداری مدارس
LTMS - سامانه آموزش مجازی
فیش حقوقی
دریافت کد سوابق تحصیلی
سامانه اسکان مشهد مقدس
هفته نامه نگاه
نظرسنجی هفته معلم
نظرسنجی بزرگداشت مقام معلم

همکاران گرامی می توانند نظرات و راهکارهای خود را در مورد شیوه برگزاری مراسم تجلیل از معلمان در هفته بزرگداشت مقام معلم تا تاریخ پنجشنبه 93/2/4 ارائه نمایند.در ضمن به بهترین راهکارها جوایزی تعلق خواهد گرفت.

*
*
هر جه می خواهد دل تنگت بگو
ارتباط با مدیر آموزش و پرورش میبد

*
Translucent tooltip !
*
ثبت اطلاعات
شما نقش لازم برای دسترسی به این پورتلت را ندارید
 
رویدادها

ارسال خبر
شما نقش لازم برای دسترسی به این پورتلت را ندارید
 
پیـوندهـا