شعار سال


 
رویدادها

 
سامانه ها
اتوماسیون اداری
خدمات الکترونیک
ثبت نام دانش آموزی - سناد
پورتال مدارس - همگام
سایت رشد
حسابداری مدارس
LTMS - سامانه آموزش مجازی
فیش حقوقی
دریافت کد سوابق تحصیلی
سامانه اسکان مشهد مقدس
هفته نامه نگاه
 
فرم ساز
شما نقش لازم برای دسترسی به این پورتلت را ندارید
فرم ساز
شما نقش لازم برای دسترسی به این پورتلت را ندارید
 
نمایش مسابقه
شما نقش لازم برای دسترسی به این پورتلت را ندارید
فرم ساز
شما نقش لازم برای دسترسی به این پورتلت را ندارید
 
اعلانات

قابل توجه همکاران فرهنگی شاغل و بازنشسته

مشمولین ماده 48

آدرس سایت ثبت نام دوره های

استاد شهید مرتضی مطهری

سامانه برگزاری آزمون :

LMS.Yazdedu.ir

سامانه دریافت زمان/نوبت آزمون :

OJY.Yazdedu.ir

 

 منابع دوره

هر جه می خواهد دل تنگت بگو
ارتباط با مدیر آموزش و پرورش میبد

در صورت طولانی بودن متن پیام ممکن است پیام خطا دریافت نمائید ، مشکلی نیست پیام شما دریافت خواهد شد .

*
Translucent tooltip !
*
 
محتوای مجله
شما نقش لازم برای دسترسی به این پورتلت را ندارید
 
پیـوندهـا
 


yazdedu.ir